Info herhaling thuis

Beste ouder(s), jongens en meisjes,

Graag geven wij deze info mee. Wij stellen voor om per dag 3 werk-/studiemomenten van 25 minuten in te lassen. Waarvan zeker 1 x 25' Frans. De woordenschat, structuren en uitdrukkingen kunnen geoefend worden met de kaartjes van de verschillende contacts en/of de blauwe kaders in het handboek. Uiteraard hoort daar ook het Frans schrijven bij. De grammatica kan herhaald worden met de oranje kaders 'mijn taalboetiek' en ingeoefend worden met wat je daaronder vindt.
Maak voor jezelf / je eigen kind uit waar uw kind het meest behoefte aan heeft (spelling, getallenkennis, hoofdrekenen, ...)
Zoals in de brief vermeld, staan oefeningen op Kweetet. Als de leerstof op een andere manier herhaald wordt, is het niet noodzakelijk om alle online oefeningen tegen 3 april af te werken.

Juf Barbara

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voedselspel - Hof te Coucx

Alles op wieltjes